Nội dung thẻ H1 SEO

Slide Trang chủ 1
Slide Trang chủ 2
Slide Trang chủ 3
Silide Trang chủ 4
Slide Trang chủ 5
Slide Trang  chủ 6

Là một công ty tư vấn, chuyển giao công nghệ và các thiết bị khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát triển công nghệ cao trong các Địa kỹ thuật, nền móng, đây là các lĩnh vực rộng lớn nhưng với định hướng của mình, UCT GEO cam kết mang đến cho xã hội những giá trị tốt đẹp bằng nhiệt huyết và tinh thần của toàn bộ tập thể công ty.

xem tiếp
Tư vấn thiết kế,  kiểm định,  cầu,  hầm,  địa kỹ thuật

Tư vấn thiết kế, kiểm định, cầu, hầm, địa kỹ thuật

UCT với những năng lực và kinh nghiệm đã được khẳng định lợi thế truyền thống của đơn vị Tư vấn.

Công nghệ neo Hotdog

Công nghệ neo Hotdog

UCT Geo cung cấp các giải pháp liên quan đến công nghệ neo Hotdog

Công nghệ neo trong đất,đinh đất, neo DUL

Công nghệ neo trong đất,đinh đất, neo DUL

UCT GEO hợp tác với các đối tác Hàn quốc như Samjin, CS geotech... cung cấp các giải pháp neo trong đất, đinh đất, neo DƯL cho hố đào sâu, ổn định...

Công nghệ Jet grouting gia cố nền đất

Công nghệ Jet grouting gia cố nền đất

UCT GEO cung cấp giải pháp Jet grouting cho công trình hố đào, hầm, tường vây...

Công nghệ khác về  Nền móng, Địa kỹ thuật (Silica Sol,...)

Công nghệ khác về Nền móng, Địa kỹ thuật (Silica Sol,...)

UCT GEO cung cấp các công nghệ và giải pháp tiên tiến trên thế giới về Địa kỹ thuật

Lĩnh vực khác

Lĩnh vực khác

UCT với những năng lực và kinh nghiệm đã được khẳng định lợi thế truyền thống của đơn vị Tư vấn.

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐINH ĐÁ

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐINH ĐÁ

Tính toán ổn định mái dốc bằng phần mềm Plaxis

TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN

TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN

Tính toán ổn định của tường chắn bằng phương pháp neo