Vật Liệu

Vật Liệu
Các loại đầu neo

Các loại đầu neo

26/07/2019

Các loại chốt đầu neo sử dụng cho cầu

Chi tiết
Quy trình chế tạo bát neo

Quy trình chế tạo bát neo

07/03/2019

Chế tạo bát neo

Chi tiết
Quy trình chế tạo nêm

Quy trình chế tạo nêm

06/03/2019

Chế tạo nêm tại xưởng

Chi tiết
Vận chuyển

Vận chuyển

04/03/2019

Vận chuyển vật liệu

Chi tiết
Lưới thép

Lưới thép

28/02/2019

Hệ thống lưới thép

Chi tiết