Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT VÀ NỀN MÓNG UCT  (UCT-GEO)

 

    Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Nền móng UCT (UCT-Geo) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về tư vấn thiết kế, chuyển giao và cung cấp các sản phẩm - thiết bị khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực Địa kỹ thuật và Nền móng các dự án xây dựng như: Đường sắt, đường bộ, sân bay, cảng biển, nhiệt điện, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị...

 

    Với đội ngũ cán bộ khoa học: Giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường, kỹ sư tự động hóa, chuyên gia kỹ thuật đến từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong công tác tư vấn, khảo sát, kiểm định, thi công xử lý nền móng các công trình, UCT-Geo đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình trong các lĩnh vực:

     - Lĩnh vực tư vấn thiết kế - thẩm tra nền móng công trình

     - Lĩnh vực thi công các dự án nền móng công trình

     - Lĩnh vực cung cấp thiết bị, vật liệu địa kỹ thuật

     - Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ mới

     - Lĩnh vực đào tạo & Chuyển giao công nghệ

 

    Tầm nhìn

Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về thiết kế - thẩm tra, và cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Địa kỹ thuật. Phát triển bền vững ba mục tiêu 3T bao gồm “ Thiết kế - Thương mại – Thi công”, hướng tới mục tiêu xuất khẩu trí tuệ, sản phẩm của người Việt Nam ra thị trường thế giới.

 

    Sứ mệnh

Nâng cao chất lượng và giá trị của lĩnh vực Địa kỹ thuật – Nền móng trong xây dựng công trình thông qua các sản phẩm thiết kế và các giải pháp kỹ thuật được sử dụng.

 

    Giá trị cốt lõi

    Chất lượng các sản phẩm thiết kế cũng như các giải pháp kỹ thuật hướng tới sự bền vững và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng là mục tiêu hàng đầu và luôn được xác định làm lợi thế cạnh tranh.

    Đoàn kết là tất cả các CBCNV UCT-Geo kết thành một khối thống nhất hoạt động vì một mục tiêu chung là phát triển công ty, đồng thời nâng cao đời sống mỗi các nhân trong tổ chức là phương châm hoạt động.

Kỷ luật là tất cả CBCNV đều phải tuân thủ mọi nguyên tắc do công ty, BGĐ hoặc các cán bộ quản lý đã đề ra, đó là điểm tựa cho mọi hoạt động của công ty

    Tôn trọng cá nhân là mỗi cá nhân trong tổ chức đều được tôn trọng, khích lệ và có quyền nói lên ý kiến riêng của mình, tạo nên sự đa dạng trong sáng tạo, thúc đẩy công việc.

    Trách nhiệm là tất cả các CBCNV trong tổ chức phải chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về mọi kết quả liên quan đến công việc của mình, đó là nền móng vững chác trong mọi hoạt động của Công ty.