THẢM BÊ TÔNG BẢO VỆ MÁI DỐC, LÒNG HỒ

THẢM BÊ TÔNG BẢO VỆ MÁI DỐC, LÒNG HỒ
Thảm bê tông bảo vệ mái dốc, lòng hồ

Thảm bê tông bảo vệ mái dốc, lòng hồ

10/06/2020

Hiện nay việc xây dựng kết cấu bê tông chủ yếu vẫn sử dụng kết hợp các vật liệu truyền thống như là đá dăm, cát, xi măng... Những vật liệu truyền thống đó làm cho việc thi công công trình mới, cũng...

Chi tiết