Công nghệ gia cường sợi FRP

GIA CƯỜNG KẾT CẤU BẰNG FRP

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ FRP

Công nghệ tiên tiến gia cường kết cấu bê tông cốt thép

 

Công nghệ FRP là công nghệ tăng cường khả năng chịu lực của Kết cấu bê tông cốt thép bằng cách sử dụng vải sợi cường độ cao dính bám ngoài (thường gọi là vải sợi FRP – Fiber Reinforced Polymer). FRP thực chất là một loại vật liệu composite được tạo thành từ vải sợi cường độ cao và chất kết dính dạng keo epoxy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 

TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

 • ACI 440.2R-17 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures
 • ACI 318-14 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
 • ACI 546R-14 – Guide to Concrete Repair
 • ASTM D3039 - Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials
 • ASTM D445 - Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids.
 • ASTM D882 - Tensile Strength Properties of Thin Plastic Film
 • Technical Report – Bulletin 40 - FRP reinforcement in RC structures

TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC

 • TCCS 15:2016/TCĐBVN Sửa chữa, tăng cường cấu kiện bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP bám dính ngoài
 • TCVN 9344:2012 Kết cấu bê tông cốt thép- Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
 • TCVN 9014-2011 Sơn Epoxy
 • Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành

 

 

Tin khác