Phủ xanh mái dốc

PHỦ XANH MÁI DỐC

TÌM HIỂU VỀ PHỦ XANH

Việc trồng cỏ phủ xanh mái dốc để phòng ngừa sạt lở, bảo vệ con người, phục hồi hệ sinh thái đã mất là những điều chúng tôi hướng đến… Bộ rễ của cỏ ăn sâu xuống mặt đất đồng thời bò trên mặt đất giúp chúng ta có thể chống xói mòn hiểu quả. Phủ xanh là lĩnh vực phát triển lâu đời trên Thế Giới, nhưng chưa được coi trọng tại Việt Nam.

 

NGUYÊN NHÂN GÂY SẠT LỞ

 

 

CÁCH KHẮC PHỤC

 

 

Tin khác