Neo Perfect

Các loại neo

SAMJ-PF là neo bố trí chiều dài dây cáp (đã được nối mấu neo và phần thân theo kiểu 1:1) theo nhiều tầng chi tiết tải trọng kéo hơn, là loại neo phân tán lực nén có thể cực đại hóa lực cố định sử dụng một cách hiệu quả lực ma sát của tải trọng và nền đất tác động lên móng vữa khi tác động lực kéo tải trọng lên phần thân.

Tin khác