GIA CỐ MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEO DỰ ỨNG LỰC

Nền móng, Địa kỹ thuật

TỔNG QUAN DỰ ÁN:

Dự án nằm tại vị trí km27+950 cao tốc Hạ Long Vân Đồn. thiết kế thi công hàn thành 05/2019. 
Tổng diện tích phần gia cố là 20.385 m2

MÔT SỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO-LRFD 2007

TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải.

TCVN 6107:2015 Xi măng – Phương pháp thử, xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

TCVN 6260:2009 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 9861:2013 Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô – Yêu cầu khảo sát thiết kế.

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:
sử dụng Neo dự ứng lực với chiều dài vượt qua mặt trượt khả dĩ. kết hợp khung dầm nổi 30x30cm. phía dưới chân mái dốc được gia cố bằng tường chắn ốp mái kết hợp Neo dự ứng lực. 
PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ. 
để có được kết quả thiết kế tốt sử dụng kết hợp nhiều phần mềm. tuy nhiên 3 phần mềm chính thiết kế sử dụng là Plaxis 2D, Plaxis 3D, Geostudio - Slope/W

Plaxis 3D km27

 

Kết quả sau khi thi công.

Dụ án khác

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐINH ĐÁ

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐINH ĐÁ

Tính toán ổn định mái dốc bằng phần mềm Plaxis

TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN

TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN

Tính toán ổn định của tường chắn bằng phương pháp neo