Hệ thống neo Pack

Chuyển giao công nghệ

HỆ THỐNG NEO PACK

Phương pháp neo Pack

  • Hệ thống neo Pack khắc phục sự hạn chế của neo đất thông thường và cung cấp một giải pháp giúp neo đất hoạt động hiệu quả ngay cả trong mặt đất mềm, lớp trầm tích, lớp sỏi hoặc một lớp đất có nước ngầm tồn tại bằng cách tạo ra một bầu neo lớn trong chiều dài liên kết với một túi vải mở rộng thông qua việc bơm vữa áp lực để tăng sức kháng ma sát biên.

 

  • Các neo thông thường trong nền đất yếu gặp khó khăn trong việc đảm bảo ứng suất liên kết giữa neo và vữa do bởi các lý do như sập lỗ khoan, thân neo chìm hoặc mất vữa.
  • Hệ thống neo Pack làm tăng sức kháng ma sát biên của neo được lắp đặt và tạo ra ứng suất chịu lực cắt lên đất xung quanh bầu neo bởi bầu neo được nén trong túi bọc.

 

 

 

 

 

Dụ án khác

Tính toán hố đào sâu

Tính toán hố đào sâu

Tường chắn SCW(cọc ximang đất kết hợp với cọc H) và neo Hotdog