Neo SAMJ-PEA

Các loại neo

SAMJ-PEA là loại neo vĩnh viễn phức hợp, khi lắp Pack được đóng kín vào bên trong của phần thân (bộ phận cố định) có hình cánh, gia áp phần bên trong của Pack bằng vữa lỏng thì phần cánh sẽ mở ra nén (lực nén của đất) nền tường chống, tăng lực kéo, có thể tạo ra lực nén của đất và lực nén ma sát.

Đặc điểm: 

1. Với việc các cánh ở phần thân mở ra, việc giảm thiểu lực cố định do phân tán tường ngăn phát sinh bởi lực nén của đất rất ít, do đó ít gây ảnh hưởng phá vỡ dạng liên tục

2. Với việc các cánh ở phần thân mở ra, mặt nén được tăng lên làm gia tăng lực cố định, tạo ra hiệu quả giảm thiểu bộ phận cố định

3. Neo vĩnh viễn chủ yếu được áp dụng cho các mặt nghiêng và tường ngăn v.v…

Tin khác