Khảo sát sụt trượt đoạn km12+600 - km12+900 Tỉnh Lộ 155

KHẢO SÁT

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BOT LÀO CAI - SAPA

 

NĂM THỰC HIỆN: 2020

Tin khác