Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

 

Công ty Cổ Phần Tư vấn UCT - Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội  là Doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa tháng 6 năm 2006, trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - UBND Thành phố Hà Nội.

Với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là Tư vấn trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, đầu tư kinh doanh phát triển nhà, trải qua quá trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành .

UCT là một trong những đơn vị đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của ngành kiến trúc-xây dựng của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đặc biệt từ năm 2005 đến nay, HANDIC đã có sự phát triển vượt bậc, mạnh mẽ và dần tạo được uy tín thương hiệu trên thị trường trong cả lĩnh vực tư vấn và đầu tư..

Không ngừng hoàn thiện kỹ năng Tư vấn thiết kế xây dựng: Song song với việc đẩy mạnh mở rộng thị trường thị phần, lấy thực tiễn làm bài học để không ngừng hoàn thiện kỹ năng, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế xây dựng,

UCT đã và đang khẳng định mình thông qua nhiều đồ án tư vấn thiết kế Quy hoạch-Kiến trúc cho các khu đô thị, khu công nghiệp, công tình xây dựng quan trọng của Thủ đô Hà Nội: Khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Khu đô thị mới Bắc Thăng Long… và các tỉnh thành phố trên cả nước:

Quy hoạch khu đô thị mới Vinh Tân-Nghệ An, Khu nhà ở Quang Trung-Nghệ An, Tổ hợp nhà ở văn phòng, dịch vụ thương mại văn hóa ở Quảng Nam-Đà Nẵng