ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐINH ĐÁ

Nền móng, Địa kỹ thuật

 

TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC
Tính toán và thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn
- TCVN 2737 - 1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế
- TA 95: Tiêu chuẩn thiết kế neo đất của Pháp
- TCXD-8870-2011: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu neo đất
- TC thiết kế neo BS
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO-LRFD 2007

Giải pháp thiết kế là sử dụng đinh đất kết hợp phun vẩy bê tông.
Thông số địa chất của mái dốc.
Sử dụng phần mềm PLAXIS để tính toán ổn định cho mái dốc


Hình 1. Bình đồ khu vực

Hình 2. Mặt cắt tính toán

Bảng thông số đất đầu vào của mái dốc

      Lớp 1 Lớp 2
Trạng thái đất Ký hiệu Đơn vị Sét pha cát, sỏi sạn Đá
      Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb
      Undrainded Drainded
Unsaturated unit weight gunsat kN/m3 17.9 24
Saturated unit weight gsat kN/m3 19 26
Modul đàn hồi Eref kN/m2 15000 44571.429
Hệ số Poisson v   0.3 0.29
Lực dính kết c kPa 25 20
Góc ma sát trong Ø deg 20 45
Rinter Rinter   1.00 1.00

Thông số đầu vào tính toán của lớp bê tông phun và đinh

 

STT Phần tử EA
[kN/m]
EI
[kNm2/m]
w
[kN/m/m]
v
[-]
1 BT Phun 2.28x106 929.00 1.75 0.22
2 Đinh 4.40x106      

 

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CỦA MÁI DỐC

Hình 3. Kết quả chuyển vị tổng

 

Hình 4. Hệ số an toàn ổn định tổng thể FS=1.25

Dụ án khác