TÍNH TOÁN KẾT CẤU TƯỜNG CHẮN

Nền móng, Địa kỹ thuật

 

Một số chỉ tiêu kỹ thuật của công trình:

- Mặt bằng gia cố dự kiến có diện tích khoảng 2931.90m2

- Chiều cao mái cắt đất xử lý ổn định lớn nhất của công trình so với mặt đào là hơn 17m, thấp nhất là hơn 8.5m.

- Phương án thiết kế dự kiến là hệ neo đất vĩnh cửu cải tiến kết hợp tường bê tông cốt thép tăng cường cột cọc thép H

Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXDVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXDVN 5575-2012: Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế

- TA 95: Tiêu chuẩn thiết kế neo của Pháp

- TCXD-8870-2011: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu neo đất

- TC thiết kế neo BS

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO-LRFD 2007

Mặt cắt tính toán A-A
Mặt cắt tính toán C-C
Chuyển vị công trình tại mặt cắt A-A
Hệ số ổn định tại mặt cắt A-A

Chuyển vị tại mặt cắt C-C

Hệ số an toàn tại vị trí mặt cắt C-C

 

Tổng hợp kết quả phân tích cho tường mặt cắt A-A

 

Tổng hợp lực làm việc neo theo giai đoạn đào mặt cắt A-A

 

Tổng hợp kết quả phân tích cho tường mặt cắt C-C

Tổng hợp lực làm việc neo theo giai đoạn đào mặt cắt C-C

Dụ án khác

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐINH ĐÁ

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐINH ĐÁ

Tính toán ổn định mái dốc bằng phần mềm Plaxis

TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN

TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN

Tính toán ổn định của tường chắn bằng phương pháp neo