Neo Non-removable

Các loại neo

Neo không thể tháo rời là một neo tạm thời thông thường được sử dụng để ổn định các cấu trúc giữ đất dưới lòng đất, nơi không cần phải loại bỏ sợi PC. Chuỗi PC của các neo được cài đặt vẫn còn trong lòng đất sau khi xây dựng xong.

Tin khác