TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN

Nền móng, Địa kỹ thuật

 

TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH TƯỜNG CHẮN
Tính toán và thiết kế dựa trên các tiêu chẩn 
- TCVN 2737 - 1995: Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế
- TCXDVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCXDVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCXDVN 10304-2014: Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế
- TA 95: Tiêu chuẩn thiết kế neo đất của Pháp
- TCXD-8870-2011: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu neo đất
- TC thiết kế neo BS
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO-LRFD 2007
Giải pháp thiết kế là tường chắn bê tông cốt thép (kết hợp tường BTCT đổ tại chỗ và bê tông lắp ghép) kết hợp neo đất.


Bình đồ khu vực

Phối cảnh tường chắn và neo sau khi thi công xong

Bảng thông số đất đầu vào

      Lớp 1 Lớp 2 Tường bê tông
Trạng thái đất Ký hiệu Đơn vị Cát bụi, chặt vừa Cát bụi, chặt đến rất chặt  
      Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Linear Elastic
      Drained Drained Non-porous
Unsaturated unit weight gunsat kN/m3 18.8 18.8 25.0
Saturated unit weight gsat kN/m3 18.8 18.8 25.0
Modul đàn hồi Eref kN/m2 11350 13631.43 32500000
Hệ số Poisson v   0.30 0.30 0.22
Lực dính kết c kPa 7.75 8.20 -
Góc ma sát trong Ø deg 27 27 -
Rinter Rinter   0.8 0.8 1.00

Bảng thông số neo đất 

STT Phần tử EA
[kN]
Lspacing
[m]
1 Cáp neo 77000 2.00

 

Bảng thông số khai báo bầu neo đất

STT Phần tử EA
[kN/m]
v
[-]
1 Bầu neo 6380000 0.00

 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

 

 

Dụ án khác