Tường chắn đất Linh An - Thanh Hóa

THI CÔNG

ĐỊA ĐIỂM: THANH HÓA

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH AN

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2021

Tin khác