Vật liệu đi kèm

Vật liệu đi kèm
Quy trình chế tạo bát neo

Quy trình chế tạo bát neo

07/03/2019

Chế tạo bát neo

Chi tiết
Quy trình chế tạo nêm

Quy trình chế tạo nêm

06/03/2019

Chế tạo nêm tại xưởng

Chi tiết
Vận chuyển

Vận chuyển

04/03/2019

Vận chuyển vật liệu

Chi tiết