Đầu neo, Nêm neo, Tấm chịu lực, Mũ neo

Đầu neo, Nêm neo, Tấm chịu lực, Mũ neo
Quy trình chế tạo bát neo

Quy trình chế tạo bát neo

07/03/2019

Chế tạo bát neo

Chi tiết
Quy trình chế tạo nêm

Quy trình chế tạo nêm

06/03/2019

Chế tạo nêm tại xưởng

Chi tiết
Vận chuyển

Vận chuyển

04/03/2019

Vận chuyển vật liệu

Chi tiết