Vật liệu neo

Vật liệu neo
Các loại đầu neo

Các loại đầu neo

26/07/2019

Các loại chốt đầu neo sử dụng cho cầu

Chi tiết
Các loại neo sử dụng

Các loại neo sử dụng

24/01/2019

Neo tạm thời và neo vĩnh cửu

Chi tiết
Quy trình thi công neo

Quy trình thi công neo

23/01/2019

Quy trình thi công neo cáp DUL

Chi tiết
Hướng dẫn nối cáp neo đất

Hướng dẫn nối cáp neo đất

22/01/2019

Chỉ dẫn nối hai tao cáp DUL

Chi tiết
Thí nghiệm neo đất

Thí nghiệm neo đất

21/01/2019

Thí nghiệm neo thử tại hiện trường

Chi tiết