Các loại neo

Các loại neo
Neo Perfect

Neo Perfect

01/02/2020

Các loại chốt đầu neo sử dụng cho cầu

Chi tiết
Neo có thể tháo rời bằng tay SAMJ-R3

Neo có thể tháo rời bằng tay SAMJ-R3

01/02/2020

Neo tạm thời và neo vĩnh cửu

Chi tiết
Neo vĩnh cửu SAMJ-LTF

Neo vĩnh cửu SAMJ-LTF

01/02/2020

Quy trình thi công neo cáp DUL

Chi tiết
Neo SAMJ-PEA

Neo SAMJ-PEA

01/02/2020

Chỉ dẫn nối hai tao cáp DUL

Chi tiết
Neo Non-removable

Neo Non-removable

01/02/2020

Thí nghiệm neo thử tại hiện trường

Chi tiết