Thẩm tra thiết kế kè mái dốc Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bản Mòng Resort

THẨM TRA

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INDOCHINA

 

NĂM THỰC HIỆN: 2021

Tin khác