Km18+980 đến Km19+120 thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Mông Dương

THƯƠNG MẠI - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ:

Cung cấp vật liệu phục vụ thi công Hạng mục: Xử lý chống đá lăn đá rơi Km18+980 đến Km19+120 thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Đơn vị mua:

Công ty cổ phần Nam Hòa

Sản phẩm cung cấp:

Tên sản phẩm

Quy cách

Đơn vị

Số lượng

Lưới thép bọc nhựa

4T*50*50

m2

2735

Chốt thép cố định

f18*6:24

cái

353

Dây thép buộc

f18*6:25

m

2200

Đinh đá

D25*6m

cái

353

Tấm đệm mạ kẽm

200*200*12T

cái

353

Cáp neo Samjin-LTF

f12,7*4P

m

2178

Đầu và đệm neo

f108*43

cái

132

Tấm đệm

250*250*30T

cái

132

 

Địa chỉ dự án:

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Thời gian:

02/11/2018

Tin khác