Xử lý chống đá lăn đá rơi Km18+980 đến Km19+120 thuộc dự án Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Mông Dương

THƯƠNG MẠI - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ:

Cung cấp vật liệu phục vụ thi công hạng mục: Xử lý chống đá lăn đá rơi Km18+980 đến Km19+120 thuộc dự án Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Mông Dương

Đơn vị mua:

Công ty cổ phần Nam Hòa

Sản phẩm cung cấp:

Tên sản phẩm

Quy cách

Đơn vị

Số lượng

Lưới thép bọc nhựa

4T*50*50

m2

78,75

Chốt thép cố định

f18*6:24

cái

72

Đinh đá

D25*6m

cái

15

 

Địa chỉ dự án:

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Thời gian:

15/8/2020

Một số hình ảnh thực tế:

HÌnh ảnh: Lưới bắt đá thành công

Tin khác