Xử lý khối sạt trượt phía Đông đồi Ông Tượng

THƯƠNG MẠI - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ:

Cung cấp vật liệu phục vụ thi công công trình: Khẩn cấp xử lý các khối sạt trượt phía Đông đồi Ông Tượng

Đơn vị mua:

Công ty cổ phần Nam Hòa

Sản phẩm cung cấp:

Tên sản phẩm

Quy cách

Đơn vị

Số lượng

Bao tải đất kích thước 0,6*0,4*0,1m, kích thước mắt lưới 1,5*1,5mm

14kN/m*10kN/m

cái

6800

 

Địa chỉ dự án:

Phường Chăm Mát+Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thời gian:

19/10/2021

Một số hình ảnh thực tế:

 

Hình: Bao tải, phủ lưới mắt cáo phục vụ gia cố mái dốc

Tin khác